De Microsoft-Office omgeving wordt vrijwel in alle organisaties gebruikt. Wij ontwikkelen met behulp van de Office kantoortoepassingen. Integratie tussen de toepassingen speelt daarbij een grote rol.

Access databasetoepassingen
Databases voor adresbeheer, helpdeskregistraties, registratie van bestellingen, tijdregistratie etc.;

Word en Powerpoint sjablonen
In Word en Poewerpoint kan de bedrijfs-huisstijl worden vastgelegd. Dit voorkomt wildgroei in gebruik van ‘huisstijl-achtige’ documenten en presentaties presentaties.
Daarnaast verhoogt het gebruik van sjablonen de productiviteit. meer.

Excel toepassingen
Excel is een zeer krachtige rekentoepassing, waarmee gebruikers al snel complexe spreadsheet kunnen opzetten. De programmeerfucntionaliteit van excel wordt echter doorgaans door medewerrkers minder gebruikt. Juist hiermee is echter de betrouwbaarheid, stabiliteit en herbruikbaarheid van spreadsheets sterk te verbeteren.
Repeterende werkzaamheden (maandelijkse invoer van gegevens uit andere bronnen) kunnen worden versneld. Ook de rapportage van eindresultaten van spreadsheets in b.v. Word-rapporten is hiermee te automatiseren. Hiermee zijn aanzienlijke besparingen te bereiken en het kwaliteitsniveau te verbeteren.

Outlook
Outlook als mailprogramma is voor veel medewerkers het basisprogramma van waaruit wordt gewerkt. Vaak is binnenkomende mail initiërend voor één of meerdere werkzaamheden en moet de afhandeling worden bewaakt.
Ook Outlook beschikt over een uitgebreide programmeeromgeving, waarmee vrij eenvoudig kantoorprocessen kunnen worden geautomatiseerd en ondersteund.
Zo kunnen per E-mail binnenkomende bestellingen bijvoorbeeld worden opgeslagen in een Acces-bestel-database, en automatisch worden bevestigd per mail. Vanuit Outlook wordt vervolgens de aanmaak van een factuur in Word geïnitieerd.

Integratie tussen Office toepassingen
De grote kracht van de Office-toepassingen vinden wij de integratiemogelijkheden tussen de verschillende toepassingen. Het mooi vormgeven van een rapport in Excel is zeer bewerkelijk, terwijl Word daar bij uitstek voor geschikt is. Het is dus zaak de juiste toepassing voor de juiste functie in te zetten, om zodoende efficienter te kunnen werken. De eenvoudig te programmeren integratie-opties maken dit mogelijk. Excel genereert de rapporteren dan zelf met behulp van Word-functies